Woensdag 13 oktober a.s. vindt in de Viersprong een dorpsschouw plaats, georganiseerd door de dorpsraad.

Voor deze avond zijn alle leden van de deelnemersraad uitgenodigd, maar de vergadering is openbaar, dus iedere Gasselnaar is welkom!

Bij deze vergadering zullen de burgemeester, dhr. van Asseldonk, en wethouder Lemmen aanwezig zijn. Zij zullen zich voorstellen en hun visie geven op de overgang naar de nieuwe gemeente. Daarna is er voor alle aanwezigen de gelegenheidom een vraag te stellen aan de burgemeester en/of de wethouder. Dé gelegenheid dus om de heren te bevragen over dat onderwerp dat u al lang bezighoudt.

Na de pauze zal het bestuur van de dorpsraad toelichting geven op de financiële stukken en een overzicht geven van de activiteieten in 2020 en 2021.

De avond begint om 19.30.  We hopen velen van u welkomte moegen heten in de Viersprong.