De dorpsraad ontving de volgende mail.

Het gaat over de toekomst van o.a. de kerk in Gassel. Hierin wordt opgeroepen tot het invullen van een enquete. We vragen iedereen dit te doen als de toekomst van onze kerk U lief is.

 

Geachte wijk- en dorpsraden,

 

In onze samenleving valt een duidelijke dalende lijn te zien in het aantal kerkbezoekers. Zo ook in de gemeente Grave.

Zonder dat er nu al direct sprake is van sluiting van één van de kerken hebben de religieuze organisaties het verzoek bij de  gemeente ingediend om beschikbare, ondersteunende middelen aan te vragen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om een Kerkenvisie op te stellen.

 

De kerkenvisie is bedoeld om in gesprek te komen met elkaar over de toekomst van de kerkgebouwen. Wat gebeurt er als er een kerkgebouw moet sluiten? In de gemeente Grave is er samen met het kerkbestuur van de Parochie H. Elisabeth en de Kerkenraad van de Protestantse Kerk Grave gekozen voor een aanpak waarbij de dialoog centraal staat en we dus uw mening vragen over het onderwerp. De uiteindelijke kerkenvisie (in het najaar gereed) wordt een document met ideeën en waarden van belanghebbenden, met richtlijnen en bepalingen. Daarmee kunnen parochie, dorpsraden, inwoners, gemeente en erfgoedorganisaties de komende jaren samen tot oplossingen komen voor deze bijzondere gebouwen.

 

We verzoeken de dorps- en wijkraden om deze mail verder te verspreiden. Hoe denkt u erover en wat is voor u belangrijk? Dat kunt u tot 15 juli in de enquête aangeven. Vult u deze alstublieft in, zodat we een goed beeld krijgen van wat er leeft.

De link naar de enquête: https://forms.gle/pe4DELirvx57HRhn6

 

U kunt het onderwerp blijven volgen via de artikelen in de weekbladen en de website van het project: https://www.grave.nl/kerkenvisie. Daar zijn onder andere de artikelen opgenomen over de interviews die met inwoners zijn gehouden over de toekomst van de kerkgebouwen in Grave.

 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u zich ook wenden tot het Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen: www.vkknoordbrabant.nl/kerkgebouwen of stuur een mail met uw vraag en/of opmerking naar info@bivk.nl

 

Mede namens de Kerngroep Kerkenvisie Grave,

met vriendelijke groet,

 

Evert van Schoonhoven

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

06 – 5387 2580