Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Dijkverbetering
20 januari, 2022

De nieuwste nieuwsbrief m.b.t. de dijkverbetering kunt u hieronder lezen.

U kunt meedoen aan een online informatiebijeenkomst en uw stem laten horen over diverse onderwerpen. Veel leesplezier!

https://waterschap-aa-en-maas.email-provider.nl/web/awxqs14mse/s915xvswmf/wewcocwurw...

Statutenwijziging
7 januari, 2022

Per 1 juli 2021 is de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  ingegaan. Dit houdt in dat de regels voor verenigingen, stichtingen en coöperaties zijn aangepast. Een onderdeel hiervan is dat de statuten gewijzigd moesten worden. Ook de dorpsraad heeft dit moeten doen. De gewij...

KernenCV Gassel klaar!
20 december, 2021

Het bouwteam van Gassel heeft in 2 sessies een mooi kernencv van ons dorp opgesteld. Hiermee is nog niet alles afgerond, want de inwoners van Gassel kunnen hier natuurlijk nog hun mening over geven. Via onderstaande link kunt U het CV lezen en is er ook een mogelijkheid uw reactie achter te laten...

Nieuwe gemeenteapp
20 december, 2021

U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald. Tot nu toe konden inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dit so...