Bestuur

Het bestuur van de stichting Dorpsraad Gassel wordt gevormd uit vrijwilligers. Deze bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Wilt u de dorpsraad ergens over informeren of raadplegen dan kunt u reageren door het formulier in te vullen bij UW REACTIE.
U kunt natuurlijk ook met één van de dorpsraadsleden persoonlijk kontakt opnemen, telefonisch of via E-mail.

ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING DORPSRAAD GASSEL, conform artikel 4 lid 6 van de Statuten.

Naam Functie Jaar benoeming Jaar aftreden Termijn Herkiesbaar
Jan Sol voorzitter 2012 2018 2e Ja
Vacature secretaris 2016 2019 1e Ja
Erwin Jonkman penningmeester 2014 2017 1e Ja
Ineke Hendriks lid 2013 2019 2e Ja
Jan van Laarhoven lid 2014 2017 1e Ja