Bestuur

Het bestuur van de stichting Dorpsraad Gassel wordt gevormd uit vrijwilligers. Deze bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter                                                                                                                                                                                               Secretaris

 • Peter Willems                                                                                                                                                                            * Henk van der Linden
 • Dorpstraat 18                                                                                                                                                                             * Turnhoutseweg 12
 • 5438 AM                                                                                                                                                                                         * 5438 NR
 • Gassel                                                                                                                                                                                                * Gassel
 • 06-49786892                                                                                                                                                                         * 06-10412199
 • phgmwillems@gmail.com                                                                                                                                           * henkvanderlinden@live.com

 

Penningmeester                                                                                                                                                                              Lid

 • Ronny van Gemert                                                                                                                                                                * Bram van den Oever
 • St. Jansvoort 9                                                                                                                                                                          * Keerdijk 22
 • 5438 AE                                                                                                                                                                                           *5438 NL
 • Gassel                                                                                                                                                                                                *Gassel
 • 06-50873944                                                                                                                                                                          *06-10279292
 • ronnyvangemert@live.nl                                                                                                                                               *oever.bram@gmail.com

    

 

 

 •  

 •  


 •  

Wilt u de dorpsraad ergens over informeren of raadplegen dan kunt u reageren door het formulier in te vullen bij UW REACTIE.
U kunt natuurlijk ook met één van de dorpsraadsleden persoonlijk kontakt opnemen, telefonisch of via E-mail.

ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING DORPSRAAD GASSEL, conform artikel 4 lid 6 van de Statuten.

Naam Functie Jaar benoeming Jaar aftreden Termijn Herkiesbaar
Peter Willems voorzitter 2020 2022 1e Ja
Henk van der Linden secretaris 2018 2023 2e Ja
Erwin Jonkman penningmeester 2014 2022 3e Nee
Ineke Hendriks lid 2014 2022 3e Nee
Ronny van gemert lid 2022 2024 1e Ja