Deelnemersraad

In het kader van de democratisering streeft de gemeente naar een formeel georganiseerde dorpsraad met een aantoonbaar draagvlak binnen de Gasselse bewoners. De Dorpsraad kan dan dienen als een klankbord voor de gemeente voor  adviezen betreffende  plannen en voornemens.  Aan de andere kant kan de dorpsraad optreden als spreekbuis namens de bewoners voor wensen en klachten aan de gemeente.

De Dorpsraad is een stichting met een autonoom bestuur. Om te komen tot een aantoonbaar draagvlak is gekozen om naast het bestuur een deelnemersraad  (een soort raad van toezicht) op te richten, bestaande uit een aantal afgevaardigden namens verenigingen, stichtingen en andere belangengroepen in Gassel.

 

De taken van de deelnemersraad zijn:

– Controle op het inhoudelijk- en financiëel beleid van de dorpsraad

– Advies in zake het te voeren beleid

– Benoeming bestuursleden van de dorpsraad

 

De deelnemersraad  is op 6 november 2012 opgericht.

 

De huidige deelnemersraad bestaat uit de volgende leden:

Cor van Boekel, namens Stichting Dorpsservicepunt Gassel

Willem-Arjen van Breugel, namens Overlaat/Hogendijk

Jacques van Geest, op persoonlijke titel

Bert van de Lockant, namens Commissie Wonen

Joost Verploegen, op persoonlijke titel

Bert de Rooij, namens Heesakker

Jan Jaspers, KBO

Hannie Selten, namens Nieuweweg

Ad van Spijk, Commissie Wonen

Willie Strik, Werkgr.Wonen/Zorg

Peter Thoonen, op persoonlijke titel

Bas van de Wiel, Tennisvereniging EDOS

Ceciel Martens, op persoonlijke titel

Toon Vervoort, op persoonlijke titel

Corrie Bardoel, op persoonlijke titel

Lyda Valentijn, Commissie Welzijn en Zorg

Marian Ten Haaf, op persoonlijke titiel

Judith Van Tienen-Hendrix, de Notenbalkers

Jan Schraven, de Verbinding

Dini van Toor, namens de Dorpstraat

Mark Hendriks, namens Heihoek

Theo de Haan, namens Schuttersweg

Connie Verheijen, namens de Hoeve

 

De leden van deze Raad treden ook  op als spreekbuis naar de Dorpsraad. Met andere woorden: alle Gasselenaren kunnen hun wensen of opmerkingen steeds ook via hen kenbaar maken bij de Dorpsraad.

Overigens kan men ook rechtstreeks bij de Dorpsraad terecht door bijvoorbeeld de maandelijkse bestuursvergadering van de Dorpsraad  bij te wonen. Deze zijn wat betreft het eerste gedeelte openbaar en voor iedereen  toegankelijk.