Het thema eenzaamheid is een veelbesproken thema en door de komst van het coronavirus is dit thema alleen nog maar meer op de radar gekomen. Daarom willen de gemeente Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert samen met u, haar inwoners, organisaties, stichtingen en verenigingen zoveel mogelijk doen om eenzaamheid te bestrijden. We willen dit natuurlijk het hele jaar te doen. Maar in de landelijke week tegen eenzaamheid, die van 30 september tot 7 oktober 2021 duurt, willen wij hier extra aandacht voor vragen. Wij hopen dat veel van jullie een activiteit willen organiseren in de week tegen eenzaamheid om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het mooie zou zijn als deze activiteiten een structureel karakter hebben, waardoor het niet bij een eenmalige actie blijft. We willen tenslotte het hele jaar mensen samenbrengen en verbinden. Echter, ook eenmalige acties zijn meer dan welkom, want alles draagt bij aan het gezamenlijke doel.

 

Als gemeente willen wij jullie graag ondersteunen met de bekendheid van jullie actie. Daarom is bijgevoegd formulier toegevoegd aan deze mail, op deze manier willen wij inventariseren wat in de week tegen eenzaamheid allemaal georganiseerd wordt. Mocht u wel een idee hebben, maar het nog niet volledig uitgedacht hebben dan wil ik u toch vragen het formulier in te vullen. Daarnaast wil ik u vragen om op het formulier in te vullen of u nog ondersteuning zoekt of ondersteuning kunt bieden aan activiteiten van anderen en op welke manier. Ook hier geldt dat we samen mensen willen verbinden en elkaar dus kunnen helpen.

 

Om uw activiteit meer kracht bij te zetten kunt u de materialen van de campagne een tegen eenzaamheid gebruiken. Deze zijn te vinden op:

Gratis materialen voor je activiteit - Een tegen eenzaamheid

Hieronder staat een link om het aanmeldformulier te openen.

https://www.dorpsraadgassel.nl/vision-content/uploads/2021/7/91745-bijlage-aanmeldformulier-week-tegen-eenzaamheid-2021.docx